MAGIC Blackout Blind

for barn og voksne som trenger mer søvn

 SIKKERHETSINFORMASJON

Sikkerhetsinformasjon ved bruk av Magic Blackout Blind

Vennligst merk at Magic Blackout Blind KUN er for midlertidig bruk og bøt ikke festes på vinduet på

permanent basis. MBB har blitt konstruert for å bli brukt fra tidlig kveld til morgenen og for "ettermiddagslurer".

Bør ikke festes på vinduet i direkte sollys over lange perioder - fjern filmen på daglig basis for at vinduet kan "få puste", 

på samme måte som om du trekker fra gardinene eller rullegardin.

Når MBB ikke er festet til vinduet bør du plassere arket på en hard og glatt overflate som en dør eller garderobeskap.

Dette hjelper til å beholde den statiske funkjonen i arket.

MBB kan festes til normale ettlags eller tolags vinduer - de vanlige vinduer hjemme eller på et kontor.

IKKE FEST MBB til laminert glass, vinduer som er forsterket med tråd, mønstret glass, trelags glass, VELUX vinduer

eller tilsvarende takvinduer. Forannevnte vinduer er spesielt konstruert og krever spesialt anbefalte måter å dekkes til på.

VIKTIG:

Å feste enhver vindusfilm til vinduer som har skader eller svake hjørner, sprukket eller annen form for

glasskade, øker risikoen av thermisk stress for glasset, som i veldig skjeldne situasjoner kan forårsake skader på

glasset. Sjekk alltid vinduet før du fester MBB, da vi ikke tar ansvar for glasskader hvor MBB er festet under

feil forutsetninger.

Share on FacebookShare on Twitter