Magic Clearboard 

Den ORIGINALE og beste Magic Clearboard er den NYE

klare og transparente versjonen av Magic Whiteboard.

25 perforerte ark pr. rull A1 - 60cm x 80cm.

Magic Clearboard virker på eksakt samme måte som Magic

Whiteboard. Magic Clearboard er avtørkbar, gjenbruksbar og 

fester seg på enhver hard og flat overflate. Ideel for feste på 

vinduer (skriv på og du kan se gjennom vinduet), vegger,

dører, glassvegger, interactive whiteboards, kart o.l.

  

Share on FacebookShare on Twitter